VEDTÆGTER FOR HOSK VENNER


1. august 2020: under revidering