Justerede Corona-restriktioner

20-04-2021
Kære alle på HOSK,

med de seneste politiske forhandlinger er der lidt justeringer til de daglige restriktioner på HOSK.

Jeg vil anbefale jer at nærlæse Dansk Rideforbunds FAQ (der kan I læse alle tiltag og ændringer): https://rideforbund.dk/.../20210420%20-%20Svar%20p%C3%A5...

Herunder følger de vigtigste for vores dagligdag på HOSK:

Generelt:

Ovenstående afhænger alt sammen af smittetryk, lokale nedlukninger m.m.

Ovenstående giver ligeledes mulighed for, fra de enkelte datoer, at der kan gennemføres indendørsundervisning – dog skal der stadig opfordres til at så megen aktivitet som muligt foregår udendørs.

Forsamlingsforbud:

Forsamlingsforbudet indendørs lyder på 10 personer (dette gælder bl.a. undervisere/forældre og lign. over 18 år).

Dog er der en undtagelse for indendørs idræts- og foreningsaktiviteter, hvor følgende lofter er gældende:

- Børn og unge under 18 år (så snart man er fyldt 18 år, tæller man som voksen): 25 personer (altså må der i en ridehal f.eks. være 15 børn/unge under 18 år og 10 voksne over 18 år).

- Ældre over 70 år (med krav om corona-pas): 10 personer

- Voksne mellem 18-69 år er ikke omfattet af genåbningen af indendørsidræt pr. 21. april.

Særligt gældende for staldgangene er, at der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer og lignende pr. 4 m2 gulvareal.

Forsamlingsforbudet udendørs lyder på 50 personer, både i samfundet generelt og i forbindelse med udendørs idræts- og foreningsaktiviteter.

Corona-pas / Corona-vaccination:

Det er foreningens ansvar at kontrollere at relevante personer kan fremvise enten et negativt corona-pas eller at man har fået en corona-vaccine. De nærmere retningslinjer for dette vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde og meldt ud herefter.

Mvh
Mikael - formand HOSK