Vil du være medlem af HOSK venner

Alle kan blive medlem af HOSK venner smiley.

Det kræver ikke, at du kan ride og heller ikke, at du kan stå i et køkken, men kun, at du har lyst til at yde økonomisk støtte i form af medlemskontingent på 100 kr. årligt.

Skulle du så derudover have lyst til at give en hjælpende hånd ved gennemførelsen af stævner og arrangementer, vil der altid være opgaver til dig. Vi har brug for al den hjælp vi kan få til at støtte om vores rideklubs arrangementer. Husk at de penge vi tjener, går ubeskåret til vores rideklub.

Som medlem har du indflydelse på, hvad foreningens penge skal bruges til i form af støtte til rideklubbens aktiviteter og drift.

Hvis du ønsker at være medlem, så kontakt Elisa på 28449434 eller tag en medlemsseddel i kantinen og følg instruktionerne herpå. Du kan også klikke på dette link og finde oplysninger om tilmelding.

Vi håber at se dig som medlem. Vi har også behov for din støtte og hjælp.