IND- & UDMELDELSE


Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt på mail til: info@holstebro-sportsrideklub.dk


Skriv navn og kontaktoplysninger og hvilket hold der ønskes tilmeldt eller afmeldt.

Ved indmeldelse betaler du for den resterende del af måneden og kan deltage på holdet ved næstkommende undervisning, når du har betalt.


Ved udmeldelse er opsigelsesperioden løbende måned + 1 måned. Ønske om udmelding skal sendes på mail til: info@holstebro-sportsrideklub.dk

(f.eks. hvis du opsiger din undervisning den 20. i en måned, så betaler du for undervisning måneden efter og herefter er du udmeldt. Du må ride i hele opsigelsesperioden).